Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Lp. Zakres świadczeń / ubezpieczenia Wariant I Wariant II Wariant III
Wysokość świadczenia
  Suma ubezpieczenia NNW 20 000,00 zł 20 000,00 zł 30 000,00 zł
1. Śmierć ubezpieczonego w następstwie NW (w tym również zawał serca i udar mózgu) 20 000,00 zł 20 000,00 zł 30 000,00 zł
1a. Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego --- 30 000,00 zł 40 000,00 zł
1b. Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej 40 000,00 zł 40 000,00 zł 60 000,00 zł
2. Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie NW (za 1% uszczerbku) 200,00 zł 200,00 zł 300,00 zł
2a. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 2 000,00 zł 2 000,00 zł 3 000,00 zł
2b. Świadczenia z tytułu braku stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu na skutek NNW 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł
3. Zwrot kosztów leczenia w następstwie NW na terenie RP i za granicą 11 250,00 zł 11 250,00 zł 11 250,00 zł
- w tym rehabilitacja 2 400,00 zł 2 400,00 zł 2 400,00 zł
4. Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 6 000,00 zł do 6 000,00 zł do 9 000,00 zł
- w tym koszt zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonego w wyniku NNW na terenie placówki oświatowej 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł
5. Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 6 000,00 zł do 6 000,00 zł do 9 000,00 zł
6. Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy 4 000,00 zł 4 000,00 zł 6 000,00 zł
7. Pogryzienie, pokąsania, ukąszenia 400,00 zł 400,00 zł 600,00 zł
8. Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 400,00 zł 400,00 zł 600,00 zł
9. Zatrucia pokarmowe, nagłe zatrucia gazami, bądź porażenie prądem lub  piorunem 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 500,00 zł
10. Świadczenie z tytułu amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym 2 000,00 zł 2 000,00 zł 3 000,00 zł
11. Rozpoznanie u ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 500,00 zł
12. Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego  Ubezpieczonego w następstwie NW 2 400,00 zł 2 400,00 zł 3 600,00 zł
13.

Oparzenia w następstwie NWII stopnia/ III stopnia/ IV stopnia

450,00 zł/ 1 350,00 zł/ 2 250,00 zł 450,00 zł/ 1 350,00 zł/ 2 250,00 zł 450,00 zł/ 1 350,00 zł/ 2 250,00 zł
14. Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku NW 1 000,00 zł 3 200,00 zł 3 200,00 zł
15. Pobyt w szpitalu w wyniku NW 30,00 zł/ dzień 50,00 zł/ dzień 50,00 zł/ dzień
16. Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 30,00 zł/ dzień 60,00 zł/ dzień 60,00 zł/ dzień
17. Zwrotu kosztów pogrzebu Ubezpieczonego --- 6 000,00 zł 6 000,00 zł
18.

Pakiet Kleszcz i rozpoznanie boreliozy:

- usunięcie kleszcza

- badania diagnostyczne w kierunku zakażenia boreliozą

- antybiotykoterapia zalecona przez lekarza

 ---

1 000,00 zł

do 150,00 zł

do 150,00 zł

do 200,00 zł

1 000,00 zł

do 150,00 zł

do 150,00 zł

do 200,00 zł

L.p. Zakres świadczeń / ubezpieczenia Wysokość sumy gwarancyjnej
19. Odpowiedzialność cywilna studentów za szkody powstałe w związku z odbywaniem praktyk studenckich/ staży/ wolontariatu 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł
Składka: 18,00 zł 24,00 zł 30,00 zł
  KUPUJĘ KUPUJĘ KUPUJĘ