Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Masz pytania dotyczące oferty ubezpieczenia lub pytanie techniczne związane z funkcjonowaniem strony?

Inter Broker Sp. z o.o.
ul. Żółkiewskiego 5, 87-100 Toruń

Osoby do kontaktu:
Klaudia Dąbrowska
email: k.dabrowska@interbroker.pl, tel. 56 658 42 81,
Radosław Kwiatos
email: r.kwiatos@interbroker.pl, tel. 56 658 42 80  

Samorząd Studencki UMK
ul. Gagarina 21/27, 87-100 Toruń

Osoba do kontaktu: Aleksandra Jarocka
email: promocja@samorzad.umk.pl, kom. 510 895 109

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
Przedstawicielstwo Generalne w Toruniu
tel: 725 520 460, email: zespolkorpo@torun.interrisk.pl