Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Samorząd Studencki UMK uprzejmie informuje, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na rok akademicki 2021/2022 została zawarta z firmą InterRisk TU S.A. Zachęcamy wszystkich studentów do zapoznania się z nową propozycją i skorzystania z ubezpieczenia. Wynegocjowany program ubezpieczenia gwarantuje kompleksową ochronę ubezpieczeniową 24/h/dobę przez cały rok na terenie RP i zagranicą. Przygotowaliśmy trzy warianty ubezpieczenia z atrakcyjnymi sumami ubezpieczenia i szerokim zakres ubezpieczenia, a także z rozszerzeniem o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studentów w związku z odbywaniem praktyk studenckich, staży studenckich oraz wolontariatu.

Wariant I

Suma ubezpieczenia NNW 20 000 zł
Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC studentów 10 000 zł
Składka (01.03.2022 - 30.09.2022) 18 zł

Informacje szczegółowe

WYKUP UBEZPIECZENIE

Wariant II

Suma ubezpieczenia NNW 20 000 zł
Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC studentów 10 000 zł
Rozszerzony zakres ubezpieczenia
w tym Pakiet Kleszcz
Składka (01.03.2022 - 30.09.2022) 24 zł

Informacje szczegółowe

WYKUP UBEZPIECZENIE

Wariant III

Suma ubezpieczenia NNW 30 000 zł
Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC studentów 10 000 zł
Rozszerzony zakres ubezpieczenia
w tym Pakiet Kleszcz
Składka (01.03.2022 - 30.09.2022) 30 zł

Informacje szczegółowe

WYKUP UBEZPIECZENIE